RUM ALLE STEDER

RUM ALLE STEDER

Rum forbinder vi mest med lokaler, men der er rum mange steder, blot man ser efter

TRAPPERUM

Linjerne der forbinder trapperummene har deres helt egen rytme.

ELEVATORRUM

Metroens elevatorer ser umiddelbart  ud som et godt ingeniørarbejde, med fokus på effektiv  og behagelig transport.


Men dets mange flader og elementer giver spændende billed muligheder, specielt  i samspil med  det byrum de fungerer i.

UDSTILLINGS

RUM

Udstillinsgrum er en undersøgelse af de rum der opstår mellem værkerne og der hvor de placeret - her Danmarks Designmuseum


Det gav mig en yderligere dimension ikke kun at fokusere på værkerne, og hvordan omgivelserne understøtter dem. Men også fokusere  på rummene imellem - som selvstændige rum uden sammenhæng med værkerne.

BUTIKSRUM

BYRUM