MINE RUM

MINE RUM

ET RUM ER NOGET ANDET OG MERE, END ARKITEKTUR OG KONTEKST FOR HANDLING

Vi oplever rum mest som et sted vi er i, eller gerne vil være i. Udgangspunkt for vores oplevelse af rum er kontekst for vores væren. 

Rum kan noget andet og mere når man ser på dem som kunstneriske objekter. 

Jeg vil gerne gøre rummene til mine rum, og gerne give beskueren en anden oplevelse end grundlag for vores væren. Jeg vil gerne have beskuren til at se selve rummet.

Når vi ser et fotografi af et rum er det en dokumentation af virkeligheden. Mine billeder er ikke virkeligheden, men en fiktiv fortolkning af virkeligheden.

INSPIRATION

Jeg bliver selvfølgelig inspireret af mange kunstnere, men der specielt 2 malere som har gjort stort indtryk og inspireret mig. Det er Vilhelm Hammerhøi og Anette Harboe Flensburg.

De har begge fordybet sig i rum. Vilhelm i fortolkning af sine stuer, og Anette i at konstruere rum som ikke findes i virkeligheden og giver os nye opfattelser af hvad rum er og kan.

Det er inpirrende at se hvordan de arbejder med rummet, hvordan de bruger lyset, dybde, samspil mellem linier og flader m.m. og deres måde hvor de bruger fotografiet som en del af deres arbejdsproces.


Så TAAK Wilhelm og Anette - I er med til at skabe de billeder jeg synes er spændende

DET TOMME RUMS SKØNHED

Det at der ikke er mennesker, ingen handling og helst ikke nogen fortællende rekvisitter - men det nøgne rum, giver mig en åbenhed, en væren der giver ro til undersøgelse af rummets samspil mellem dets dimensioner


Hammershøi: "Det er i alt fald den første tomme stue jeg malede. Jeg har altid synes at der var sådan en skønhed over sådan en stue selv om der ikke var nogen mennesker i den, måske netop derfor"


Anette: I maleriet forsøger man at finde ud af, hvordan man kan lave et meningsfuldt anslag. Derfor er jeg også mest interesseret i de tomme rum, i modtagelsesrum, hvor pointen er, at der ikke er nogen til stede, f.eks. en kvinde med et bestemt ansigtsudtryk, hvis rolle vi skal tolke. Tværtimod er det et sted, hvor tilskuerne kan gå ind og placere sig selv.

Mine fotos er egentlig malerier.

Jeg vil gerne at beskuren vil være åben og se på mine fotografier som malerier, for det de for mig. 


Gertrud Oelsner siger om Hammerhøi: “Han brugte selvfølgelig fotografiet som forlæg og som inspirationskilde for sin kunst. Der er eksempler på nogle tydelige korrespondancer mellem medierne, men han tænkte også fotografisk.


Erik: For mig er det bare omvendt, jeg tænker malerisk med fotografiet.


Anette: Udgangspunktet er altså dukkehuse, som hun selv indretter og derefter fotograferer. Fotografierne er en slags skitser, der lægger op til maleriet

Jeg tror egentlig, at jeg kunne komme ganske langt med de computergrafiske teknikker, så jeg mener ikke, der knytter sig nogen romantisk aura til det at male. Alligevel er der et eller andet produktivt ved processen at transformere et fluidum til noget fast. Der kan ske så mange ting under processen, som giver noget overraskende nyt


Erik: Jeg er misundelig på malere, specielt når er så dygtige som Anette. Hun kan få et billede til at vibrere og skabe rummelige dimensioner jeg ikke kan med fotografiet.  Men hendes malerier giver mig stor inspiration til arbejdet.